ELELCO BUSINESS E.R.P

Nga 1974 në industri të ndryshme, ELELCO ERP është në gjëndje të ofroj  zgjidhje cdolloj problematike menaxheriale në sektor të ndryshëm. Ne përdorim eksperiencën dhe praktikat tona më të mira  për të përmirësuar proceset e biznesit tuaj . Ndërtimi dhe implementimi i ERP është i shpejtë dhe rezultatet e arritura përkthehen shumë shpejt në kthim investimi  ROI. Përfitoni nga praktikat më të mira, duke minimizuar koston dhe kohën e përfshirë në zbatimin ERP.

Zgjidhje të intergruara ERP për industrinë tuaj

INDUSTRIA E RËNDË

 • Planifikimi i prodhimit MRP
 • Menaxhimi i prodhimit
 • Përllogaritja e kostove
 • Mirëmbajtja e fabrikës
 • Kontabiliteti industrial dhe për projekt
 • Planifikim i dërgesave
 • Regjistrimi i lëvizjeve të materialeve me barkode
 • Menaxhim 360° i të gjitha proceseve
 • Module specifike sipas kërkesës

USHQIME & PIJE

 • Menaxhimi i laboratorit të analizave
 • Menaxhimi gjurmueshmërisë
 • Menaxhimi i skadencave
 • Menaxhimi i prodhimit
 • Përlogaritja e kostove për çdo produkt
 • Lëvizjet e magazinës me barkode
 • Kontabiliteti 
 • Menaxhimi i shitjeve
 • Module specifike sipas kërkesës

TEKSTILE

 • Menaxhimi i porosive të klientëve
 • Menaxhimi i blerjeve
 • Menaxhimi i repartit të kampjonaturave
 • Planifikimi i prodhimit MRP
 • Skedulimi i stafit: kapaciteti i prodhimit të brendshëm dhe koha e dërgesave të jashtme
 • Menaxhimi I masave, numrave, ngjyrave, vizatimeve,modeleve, cikleve të prodhimit, stinëve
 • Menaxhimi I magazines
 • Menaxhimi I pagesave sipas normës

NDËRTIMI

 • Menaxhimi i projekteve
 • Përllogaritja e kostove për projekt
 • Menaxhimi i magazinës së materialeve
 • Programim i parashikimeve
 • Menaxhimi i personelit për kantier
 • Kontabiliteti
 • Arkivimi i dokumentave
 • etj

DISTRIBUCION

 • Menaxhimi dhe monitorimi i shitjeve
 • Menaxhimi i porosive
 • Menaxhimi i magazinës furgon
 • Menaxhimi i klientëve, çmimeve, promocioneve
 • Printimi i faturës ektronike në dorëzimin e mallit
 • Statistika shitjesh
 • Menaxhimi i karburantit
 • Menaxhimi i agjentëve

STAMPIM

 • Planifikimi i prodhimit MRP
 • Menaxhim i prodhimit
 • Përllogaritja e kostove të produktit
 • Lëvizjet e magazinës
 • Kontabiliteti
 • Shitjet
 • Mirëmbajtja e fabrikës
 • Planifikimi i datës së dërgesave